• 146762885-12
  • 149705717

Автомашины электроникийн бүтээгдэхүүн

Автомашины электроникийн бүтээгдэхүүн

Автомашины электроникийн бүтээгдэхүүн

"Автомашины холбогчийг тээврийн хэрэгсэлд эрчим хүч / дохио дамжуулах гүүрийг бий болгодог эрчим хүчний систем, их биений систем, явах эд анги систем, ухаалаг бүхээг, автомат жолоодлого гэх мэт автомашины системийн модулиудад өргөн ашигладаг бөгөөд техникийн болон техникийн өндөр хүчин чадалтай. Үйлдвэрлэлийн процессын саад бэрхшээлүүд. Эдгээр нь дунд болон дээд зэрэглэлийн холбогч бүтээгдэхүүн юм. Холбогчийг ашиглах нь автомашины эд ангиудыг шинэчлэх, засвар үйлчилгээ хийх цаг хугацаа, зардлыг бууруулахад тусалдаг бөгөөд нэгэн зэрэг тээврийн хэрэгсэлд илүү хүртээмжтэй портуудыг авчрах боломжтой. автомашины төгсгөлийн өргөтгөл, тэлэлтийн чадварыг нэмэгдүүлдэг.